Medusa

La medusa della luna

L’ultima volta che avete pensato di vedere le stelle riflettersi dolcemente sulla superficie dell’oceano, probabilmente erano orecchie di medusa che brillavano alla luce delle stelle.   Medusa sono le specie di meduse più densamente popolate e più comuni nell’oceano e abitano, tra l’altro, le acque costiere in prossimità di climi tropicali. Tuttavia, possono verificarsi in…

Fare l'acqua salata da soli

Acqua salata? Non è così male!

Fare l’acqua salata da soli sale ha oltre 14000 usi e certamente molti di più in luoghi dove il sale è stato dimenticato di essere aggiunto. Con così tanti modi di usare il cloruro di sodio, siamo qui per assicurarci che facciate la scelta giusta. Questa decisione riguarda naturalmente le possibilità che esistono per l’acqua…

Kwallen

De maankwallen

De laatste keer dat je dacht dat je de sterren zachtjes zag reflecteren op het oppervlak van de oceaan, was het waarschijnlijk kwallenoren die schitterden in het licht van de sterren.   Kwallen zijn de dichtstbevolkte en meest voorkomende kwallensoorten in de oceaan en bevolken onder andere de kustwateren in de buurt van tropische klimaten.…

Jellyfish

The moon jellyfish

The last time you thought you saw the stars reflecting gently on the surface of the ocean, it was probably jellyfish ears shimmering in the light of the stars.   Jellyfish are the most densely populated and most common jellyfish species in the ocean and inhabit, among other things, coastal waters near tropical climates. However,…

Zelf zout water maken

Zout water? Het is niet zo erg!

Zelf zout water maken zout heeft meer dan 14000 toepassingen en zeker nog veel meer op plaatsen waar men vergeten is zout toe te voegen. Met zoveel manieren om natriumchloride te gebruiken, zijn we hier om ervoor te zorgen dat u de juiste keuze maakt. Deze beslissing heeft natuurlijk betrekking op de mogelijkheden die er…

Making salt water yourself

Salt water? It’s not so bad!

Making salt water yourself salt has over 14000 uses and certainly many more in places where salt has been forgotten to be added. With so many ways to use sodium chloride, we are here to make sure you make the right choice. This decision of course concerns the possibilities that exist for salt water when…